NYE

מיתוג אקדמיית NYE

האקדמיה מלמדת את שיטת חיבורים שפותחה ע"י נעה יהושוע אביוני. השיטה עוסקת באדם דרך תפיסת הקיימות, שפותחת אותנו להבנות רחבות לגבינו בני האדם ומה יצר את תת-המודע ככזה ובכלל את הרבדים השונים בנו- הגוף הפיזי, הרגשי, האנרגטי, התודעתי וכד׳.