3D Center

חברה בעלת אמצעים טכנולוגיים מתקדמים לייצור שיניים וכתרים ע"י הדפסה תלת מימדית. לקוחות החברה הם קהל מקצועי כגון רופאי שיניים וטכנאי שיניים.
המיתוג מעביר מצד אחד יוקרה - כתר, שהוא גם חלק מהמוצרים שהחברה מייצרת ובנוסף הוא גם תבליט ליציקת שן (נראה כשורש שן).