home made

עיצוב נקי אשר מקשר אותנו לערכי הליבה של המותג - מתכון פשוט, שקיפות, אמת, רק שילוב של כמה רכיבים. כמו כן הניקיון העיצובי משדר גם "מוצר טבעי", בריא. הלוגו הינו בשפה לועזית. גורם זה מחזק את תדמית החברה כמקצוענית ואיכותית. שימוש בצבעים חמים ונקיים המחברים אותנו לעולם הערכים של המותג.

product packaging
product packaging
product packaging
product packaging
product packaging
product packaging