Muffin Boutique

הקסם מתרחש כאשר זוג קנדי , מחליט ללכת בעקבות הלב, לעשות עליה ולפתוח בית מאפה בוטיק, למאפין אמיתי ובייגל קנדי איכותי.
גם לאחר ששוחחתי איתם ווידאתי שהם מבינים שלצאת להרפתקאה כזאת זה מסוכן עד כמעט בלתי אפשרי, הניצוץ בעיניהם לא כבה.
הלכתי שבי אחריהם ונשבתי בקסמם והם מצידם נתנו בנו את אמונם וביחד יצאנו להגשים ולהפוך את הבלתי אפשרי לאפשרי.

ברכה מרגשת:

והוסיפו במילה טובה - לצפיה 

product packaging
product packaging
product packaging
product packaging
product packaging
product packaging
product packaging
product packaging
product packaging
product packaging