מיתוג Analyzer

מיתוג חברת הבת של LM Groupe
החברה מתמכה בפיתוח כלים ייחודיים ומדוייקים להתאמה בין העובד לארגון.