diagsense

לספי והצוות המופלא!

בתחילה הייתי ספקן ולא הבנתי למה אני צריך מיתוג בעצם? לא מספיק לתקן קצת את הלוגו?

לאחר שעברנו אתכם את תהליך המיתוג, הבנתי הכל! עברנו אתכם חוויה יוצאת דופן, מאירה, מהירה, מדויקת ומקצועית מאד, שהביאו אותנו 

למיתוג מושלם. תודה על הכל.

 

בברכה,
טל רותם
סמנכ"ל שיווק
דיאגסנס